Az Open Systems Interconnection Reference Model, magyarul a Nyílt rendszerek összekapcsolása referenciamodellje (OSI-modell vagy OSI-referenciamodell) egy rétegekbe szervezett rendszer absztrakt leírása, amely a számítógépek kommunikációjához szükséges hálózati protokollt határozza meg, s amelyet az Open Systems Interconnection javaslatban foglalt össze.

The Open Systems Interconnection model (OSI model) is a method of thinking of computer networking in terms of abstraction layers. Different communication protocols with similar functions are grouped into different logical layers on the OSI Model. This article lists protocols, categorized by the nearest layer in the Open Systems Interconnection model.This list is not exclusive to only the OSI protocol family.Many of these protocols are originally based on the Internet Protocol Suite (TCP/IP) and other models and they often do not fit neatly into OSI layers. Open Systems Interconnection Reference Model (iné názvy: model OSI/ISO, referenčný model OSI/ISO, sedemvrstvový model OSI/ISO) je abstraktný, na vrstvách založený opis návrhu štruktúry komunikačných a počítačových sieťových protokolov, vyvinutý ako súčasť iniciatívy Open Systems Interconnect The Open Systems Interconnection model (OSI model) is a conceptual model that chairacterises an staundartises the communication functions o a telecommunication or computin seestem withoot regaird tae thair unnerlyin internal structur an technology. Its goal is the interoperability o diverse communication seestems wi staundart protocols. Az Open Systems Interconnection Reference Model, magyarul a Nyílt rendszerek összekapcsolása referenciamodellje (OSI-modell vagy OSI-referenciamodell) egy rétegekbe szervezett rendszer absztrakt leírása, amely a számítógépek kommunikációjához szükséges hálózati protokollt határozza meg, s amelyet az Open Systems Interconnection javaslatban foglalt össze. OSI Model Tutorial in Flash Computer Networks and Protocol — The OSI Reference Model OSI Reference Model — The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection PDF , Hubert Zimmermann, IEEE Transactions on Communications, vol. 28, no. 4, April 1980, pp. 425 – 432. OSI referentni model ili referentni model za otvoreno povezivanje sistema (engleski: Open Systems Interconnection Basic Reference Model) jeste najkorišćeniji apstraktni opis arhitekture mreže. Opisuje interakciju uređaja (hardware-a), programa, servisa (software-a) i protokola pri mrežnim komunikacijama.

根据建议X.200,OSI将计算机网络体系结构划分为以下七层,标有1~7,第1层在底部。 現“OSI/RM”是英文“Open Systems Interconnection Reference Model”的缩写。 第7層 應用層

Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO Open Systems Interconnection Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) lub OSI – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji w sieci komputerowej. OSI Layer 2 - Data Link Layer. The data link layer or layer 2 is the second layer of the seven-layer OSI model of computer networking. This layer is the protocol layer that transfers data between adjacent network nodes in a wide area network (WAN) or between nodes on the same local area network (LAN) segment.[1] The Open Systems Interconnection model (OSI model) is a conceptual model that characterises and standardises the communication functions of a telecommunication or computing system without regard to its underlying internal structure and technology. Its goal is the interoperability of diverse communic The Open System Interconnection (OSI) reference model (Figure 1.1) is a seven-layer model used in networking. The model specifies layer by layer how information from an application on a network device (e.g., computer, router, etc.) moves from the source to the destination using a physical medium, and then how it interacts with the software application on that specific network device.

Open Systems Interconnection Reference Model (iné názvy: model OSI/ISO, referenčný model OSI/ISO, sedemvrstvový model OSI/ISO) je abstraktný, na vrstvách založený opis návrhu štruktúry komunikačných a počítačových sieťových protokolov, vyvinutý ako súčasť iniciatívy Open Systems Interconnect

May 24, 2020 · English: Open Systems Interconnection Reference Model (OSI model) or OSI Seven Layer Model is a conceptual model that characterizes and standardizes the internal functions of a communication system by partitioning it into abstraction layers. OSI Model Data unit Layer Function Host layers Data: 7. Application: Network process to application: 6. Presentation: Data representation, encryption and decryption, convert machine dependent data to machine independent data